KONSULTACJE I DIAGNOZY

Badania przesiewowe
testem M-CHAT-R
w kierunku autyzmu

1 spotkanie ok 30-40 min

Bezpłatne

(w ramach współpracy z Fundacją Synapsis w projekcie BADABADA)

Diagnoza w kierunku Całościowych Zaburzeń
Rozwojowych (Autyzm, Zespół Aspergera)
z użyciem narzędzia ADOS-2

2-3 spotkania po 60 min

650 zł

(+ 50 zł wystawienie opinii z zaleceniami)

Diagnoza rozwoju psychoruchowego
dziecka
w oparciu o Profil
Psychoedukacyjny PEP-R

1-2 spotkania po 60 min

200 zł

Ocena gotowości szkolnej
(diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna)
wraz z opinią

3 spotkania

300 zł

Konsultacja psychologiczna
(w tym wychowawcza)

1 spotkanie 60 min

120 zł

Konsultacja
pedagogiczna

1 spotkanie 60 min

120 zł

Diagnoza integracji sensorycznej
wraz z pisemną opinią

3 spotkania po 45-60 min

550 zł

Diagnoza
neuro/logopedyczna

1 spotkanie 60 min

120 zł

(+ 50 zł wystawienie opinii z zaleceniami)

TERAPIE

Terapia integracji sensorycznej

45min

120 zł

Neurologopedia

45min

120 zł

Terapia psychologiczna

45min

120 zł

Terapia pedagogiczna

45min

120 zł

Terapia ręki

45min

100 zł

Terapia karmienia

45min

120 zł

Komunikacja alternatywna

45min

100 zł

Terapia zabawy

45min

100 zł

TERAPIA GRUPOWA  (4-6 DZIECI)

Trening Umiejętności Społecznych

50 min zajęć +10 min rozmowy z rodzicami

70 zł

Arteterapia

45min

45 zł

Muzykoterapia

45min

45 zł

Zajęcia Metodą Weroniki Sherborne

45min

45 zł