Każdy z nas odczuwa twórczy potencjał i potrzebę tworzenia, aby móc wyrazić swoje uczucia i emocje. Poprzez sztukę odkrywamy swoje radości i smutki. Sztuka bowiem jest zapisem ludzkich przeżyć, uczuć, zarówno tych szczęśliwych jaki i tych, które kryją w sobie głęboką rozpacz. Nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do osób, które nie potrafią w werbalny sposób przekazać swoich przeżyć.

Zajęcia mają na celu:

 • spontaniczne wyrażenie swoich przeżyć I stanów emocjonalnych,
 • odreagowanie nadmiernych napięć emocjonalnych,
 • dostarczanie pozytywnych przeżyć oraz wspaniałej zabawy,
 • odczuwanie swojego ciała I swojej mocy sprawczej,
 • stymulowanie zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu,
 • rozwijanie komunikacji, nawiązywania bliższych relacji w grupie,
 • nauka współpracy w grupie, nabywanie przez dzieci określonych kompetencji społecznych, tzn.: przestrzegania ustalonych zasad pracy w grupie, akceptacji i poszanowania drugiej osoby, empatyczności, asertywności, komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.

 

Zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi są bardzo ważnym elementem ich terapii i wspomagania rozwoju, dlatego powinny być dobrze zaplanowane i systematycznie prowadzone. Prowokują one dzieci do samodzielnego wysiłku, przynoszą wiele satysfakcji podczas pracy z materiałem plastycznym, pozwalają doskonalić umiejętności techniczne.

Dla kogo arteterapia?

 • dzieci ze spektrum autyzmu,
 • dzieci z Zespołem Aspergera,
 • dzieci, które przejawiają agresywne zachowania,
 • dzieci przejawiających trudności w kontroli emocji,
 • dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
 • dzieci nieśmiałych, skrytych,
 • dzieci, które nie radzą sobie ze stresem,
 • dzieci przejawiających trudności szkolne,
 • dzieci niepełnosprawnych ruchowo,
 • dzieci odczuwających przewlekły ból (ekspresja poprzez sztukę łagodzi napięcia).
 • dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
 • dzieci nieśmiałych, skrytych,
 • dzieci, które nie radzą sobie ze stresem,
 • dzieci przejawiających trudności szkolne,
 • dzieci niepełnosprawnych ruchowo,
 • dzieci odczuwających przewlekły ból (ekspresja poprzez sztukę łagodzi napięcia).

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas