Diagnoza neuro/logopedyczna to wstępne rozpoznanie formy zaburzenia wymowy, zawierające możliwie wyczerpujący opis objawów i ich przyczyn.

Diagnoza neuro/logopedyczna dziecka obejmuje:

 • wywiad z rodzicami dziecka,
 • ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko,
 • ocenę realizację wypowiedzi,
 • ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • ocenę czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy,
 • ocenę napięcia mięśniowego okolicy ustno- twarzowej, czynności i funkcje pokarmowe – połykanie, gryzienie i żucie
 • badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej.

Prawidłowo postawiona diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.

Dla kogo:

 • osób posiadających wady wymowy,
 • dzieci dyslektycznych i zagrożonych dysleksją,
 • dzieci zagrożonych autyzmem oraz posiadających zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • dzieci z zespołem Aspergera,
 • dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,
 • dzieci posiadających zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego: nieprawidłową budowę języka (zbyt krótkie wędzidełko językowe), zniekształcenia zgryzu, anomalie zębowe;
 • dzieci z alalią,
 • dzieci z afazją dziecięcą,
 • dzieci z porażeniem mózgowym,
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • dzieci z zespołem Downa,
 • dzieci z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym),
 • dzieci dwujęzycznych,
 • dzieci jąkających się,
 • dzieci wymagających wczesnej stymulacji logopedycznej,
 • dzieci chcących nauczyć się czytać oraz poprawić jakość funkcji poznawczych,
 • osób dorosłych dotkniętych afazją,
 • osób dorosłych chcących poprawić jakość swojej wymowy.+

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas