Doskonale nadaje się do konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju. Diagnoza ta posiada wystandaryzowane pomoce do badania i precyzyjnie sformułowane pytania. Wszystkie części diagnozy posiadają odpowiednie formularze do wykreślania profilu rozwoju celem stworzenia czytelnego graficznego wykresu. Diagnoza PEP-R opiera się na założeniu Lwa Wygotskiego o tzw. sferze najbliższego rozwoju. Określa ona, czego dziecko jest w stanie się nauczyć w najbliższym czasie Są to umiejętności, które dziecko obecnie wykonuje z pomocą osoby dorosłej, po demonstracji lub z podpowiedzią. W tej właśnie sferze mieszczą się potencjalne możliwości dziecka, które po zdiagnozowaniu wykorzystuje się w pracy terapeutyczno – edukacyjnej.

Diagnozę PEP-R powinno się aktualizować raz do roku sprawdzając postępy dziecka i określając jego nowe możliwości. Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) zawiera 174 zadania, ocenia poziom rozwoju dziecka w 7 sferach Skali Rozwoju:

 • naśladowanie,
 • percepcja,
 • motoryka mała,
 • motoryka duża,
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • funkcje poznawcze,
 • komunikacja (mowa bierna i czynna ).

Umożliwia także diagnozę zachowań dziecka (Skala Zachowań ) tzn.:

 • nawiązywanie kontaktów,
 • zainteresowanie zabawą i przedmiotami,
 • reakcję na bodźce i mowę.

Dla kogo diagnoza?

PEP-R jest wykorzystywany jako diagnoza funkcjonalna dziecka. Przeznaczony jest on dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Można go również stosować w diagnozie dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Najczęściej testu używa się podczas diagnozy dziecka z:

 • zaburzeniami w rozwoju oraz komunikacji,
 • ze spektrum autyzmu,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • Zespołem Downa.

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas