W skład zespołu diagnostycznego wchodzi: psycholog, pedagog, logopeda oraz terapeuta integracji sensorycznej. Właściwa diagnoza dziecka, postawiona na wczesnym etapie rozwoju, a następnie wczesna, intensywna terapia i edukacja oraz dalsza pogłębiona diagnostyka i leczenie medyczne mają kluczowy wpływ na funkcjonowanie dziecka oraz jego rodziny. Im wcześniej podjęta terapia tym większe szanse ma Twoje dziecko na samodzielne funkcjonowanie w przyszłości.

Podczas diagnozy używamy narzędzia ADOS-2, który w tej chwili uznawany jest na świecie jako „złoty standard” diagnozy autyzmu. Za trafnością polskiej wersji ADOS-2 przemawiają wysokie korelacje wyników z wynikami innych narzędzi do diagnozy autyzmu (Autism Diagnostic Interview i Social Communication Questionnaire) oraz istotne i duże różnice między grupą z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego lub innych zaburzeń ze spektrum autyzmu a grupą kontrolną, obejmującą osoby z zaburzeniami spoza spektrum autyzmu oraz osoby rozwijające się typowo.

Na proces diagnozy autyzmu i zespołu Aspergera składa się:

  • wywiad kliniczny z rodzicami – pierwsze spotkanie rodziców z diagnostą (psychologiem lub pedagogiem), mające pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka . Diagnosta zapyta o przebieg ciąży i porodu, rozwój fizyczny Twojego dziecka, rozwój emocjonalno-społeczny a także rozwój komunikacji i zabawy. Zapyta o zachowania Twojego dziecka, które Cię niepokoją. Wywiad kliniczny ma charakter ustrukturalizowanej rozmowy i jest przeprowadzany pod nieobecność dziecka,
  • analiza dokumentacji medycznej i psychologicznej dziecka – prosimy, aby rodzice dostarczyli dotychczasowo zebraną dokumentację medyczną/pedagogiczną (opinia z przedszkola) /psychologiczną/logopedyczną a także zabrali ze sobą nagrania video ukazujące niepokojące zachowania dziecka. Wszelkie dodatkowe informacje uzupełnią obraz dziecka,
  • I obserwacja kierowana dziecka – jest to obserwacja zabawy swobodnej dziecka, zabawy dziecka z rodzicami oraz zabawy kierowanej przez diagnostę. Obserwacja prowadzona jest przez psychologa oraz pedagoga specjalnego. Podczas obserwacji przeprowadza się próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy,

ADOS-2

  • II obserwacja kierowana dziecka – to kolejne spotkanie z psychologiem lub pedagogiem. W obserwacji w razie potrzeby uczestniczy również logopeda i/lub terapeuta integracji sensorycznej,
  • uzupełnienie niezbędnych arkuszy, omówienie wniosków – na tym etapie zespół diagnostyczny opracowuje pisemną opinię, uzupełnia diagnozę o opis poszczególnych objawów kryterialnych występujących lub niewystępujących u dziecka,
  • przekazanie rozpoznania – podczas spotkania, psycholog lub inna osoba omawia wyniki diagnozy oraz zalecenia ustalone dla dziecka. Informuje o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości.

 

W zależności od niepokojów zgłaszanych przez rodziców zespół diagnostyczny może zaproponować konsultacje: z neurologiem, rehabilitantem, audiologiem, okulistą. Może również zalecić badania genetyczne, metaboliczne.

Dla kogo?

Dla dzieci w wieku od 12 miesięcy, które wykazują zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym, komunikowaniu się werbalnym i niewerbalnym oraz sztywność w zachowaniu, zainteresowaniach i wzorcach aktywności (m.in. obniżony kontakt wzrokowy, brak/słaba reakcja na imię, brak wskazywania palcem, trudności w komunikowaniu się z innymi, opóźniony rozwój mowy, echolalie, agresja, autoagresja, stereotypie, sensoryzmy, wybiórczość pokarmowa).

Chcesz dowiedzieć się, czy Twoje dziecko ma zaburzenia ze spektrum autyzmu a nie wiesz czy konieczna jest diagnoza?

Przyjdź na bezpłatne badanie przesiewowe testem M-CHAT-R, które przeznaczone jest dla dzieci w wieku 16 do 30 miesięcy i trwa ok. 30 minut. Jego celem jest wykrycie niepokojących sygnałów w zachowaniu dziecka, co pozwala podjąć decyzję, czy konieczna jest dalsza pogłębiona diagnoza.

UWAGA: Ilość miejsc na bezpłatne badania przesiewowe ograniczona! Skontaktuj się w celu poznania najbliższego terminu.

Fundacja SYNAPSIS od ponad 25 lat zmienia świat dla ludzi z autyzmem. Prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem, dom treningowy oraz ośrodek informacyjno-prawny. „Badabada” Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu jest jednym z głównych programów Fundacji. Jego celem jest zwiększenie w naszym kraju dostępności usług wczesnego, tj. przed 3 rokiem życia, wykrywania autyzmu i wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych autyzmem. Więcej o Fundacji SYNAPSIS: www.synapsis.org.pl

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas