Dojrzałość szkolna to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość obejmuje: rozwój fizyczny oraz psychiczny, tzn. emocjonalny, społeczny i umysłowy a także poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Im pełniejsza jest ta dojrzałość, tym większa będzie gwarancja powodzenia dziecka w nauce. Postępowanie diagnostyczne w przypadku gotowości szkolnej ma charakter interdyscyplinarny.

Diagnoza gotowości szkolnej obejmuje:

  • wywiad z rodzicami,
  • analizę dokumentacji dziecka,
  • badanie logopedyczne, pedagogiczne i psychologiczne,
  • analizę dojrzałości emocjonalnej i społecznej dziecka oraz funkcjonowania dziecka w sferze rozwoju poznawczego, umysłowego i rozwoju mowy, w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej, sprawności motorycznej, motoryki małej,
  • wydanie opinii respektowanej przez szkoły.

Dla kogo?

  • dla dzieci u progu przejścia na kolejny etap edukacji – edukacji szkolnej,
  • w sytuacji odroczenia obowiązku szkolnego, dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną, z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera).

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas