Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, pedagogów, oligofrenopedagogów, neurologopedów, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów ręki. Na bieżąco podnosimy kwalifikacje, aby zapewnić dzieciom jak najlepszy poziom prowadzonych zajęć. Jesteśmy osobami doświadczonymi w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Podczas naszej pracy wspieramy się wzajemnie, konsultujemy – co jest możliwe dzięki cotygodniowym zebraniom. Uczestniczymy w licznych szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych dotyczących diagnozy i metod pracy z dziećmi w spektrum autyzmu. Korzystamy z najnowszych materiałów edukacyjno- terapeutycznych, aby prowadzone przez nas zajęcia były na wysokim poziomie. Ale to co jest dla nas najważniejsze to obecność tu i teraz z dzieckiem, zostawiając w tyle głowy wszystkie założenia na jego temat. Patrzymy na dziecko bez oceny, towarzyszymy mu w codzienności jednocześnie stawiając przed nim wyzwania rozwojowe.

 

Akceptujemy dziecko takim jakim jest. Każde dziecko jest idealne. Jest wyjątkowe.

Anna Mahlik – Urbanek

Psycholog dziecięcy, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener, współzałożycielka Pro-Integris. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Psychologii o Specjalności Wspomaganie Rozwoju na UKW w Bydgoszczy, studiów podyplomowych z  Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Dziecka od 0 do 6 roku życia na SWPS w Warszawie, studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej na KPSW w Bydgoszczy oraz Szkoły Terapii Ręki Agnieszki Rosa w Warszawie. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi m.in. ze spektrum autyzmu. Cenne doświadczenia i wiedzę na temat pracy z dzieckiem z autyzmem zaczęła zdobywać podczas półtora rocznego stażu terapeutycznego w Fundacji SYNAPSIS w Warszawie, gdzie brała udział w licznych konsultacjach, obserwacjach, diagnozowaniu dzieci pod kątem autyzmu oraz prowadziła terapię indywidualną i grupową. Pracowała również jako terapeuta dzieci z autyzmem w przedszkolu integracyjnym oraz jako psycholog w zespole wczesnego wspomagania w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Odbyła liczne praktyki i staże w szpitalach dziecięcych, ośrodkach rehabilitacyjnych (gdzie pracowała z dziećmi z Zespołem Downa, Syndromem Zaburzenia Więzi, Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) oraz z chorobami genetycznymi) oraz w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Odbyła również liczne kursy z zakresu diagnozy i terapii dziecka w spektrum autyzmu m.in. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji (AAC), Metoda Floortime w pracy z dzieckiem z autyzmem, Metoda Growth trough Play System. W swoim podejściu w pracy inspiruje się doświadczeniem i publikacjami: prof. Hanny Olechnowicz, Stanleya Greenspana, Billa Nasona, Petera Levine’a. Jej zainteresowania zawodowe krążą wokół rodzicielstwa bliskości, samoregulacji dziecka, wczesnej traumy, terapii rodziny, samoświadomości, responsywności w terapii. Uważa, że w terapii relacja jest najważniejsza. Tylko w relacjach z innymi osobami, możemy uczyć się nowych umiejętności. W dalszym ciągu poszerza swoją wiedzę, którą wykorzystuje w pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi. Prowadzi również szkolenia z zakresu diagnozy i terapii ręki.

Natalia Gibowska

Psycholog dziecięcy, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener, współzałożycielka Pro-Integris. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy na kierunku: Psychologia (specjalność: Wspomaganie Rozwoju), ukończyła Przygotowanie Pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz studia podyplomowe na KPSW w Bydgoszczy z zakresu Integracji Sensorycznej. Brała udział w wielu szkoleniach, warsztatach, konferencjach poświęconych tematyce rozwoju dzieci oraz terapii dzieci ze spektrum autyzmu, m.in. wspomagające i alternatywne metody komunikacji AAC, I stopień MAKATON, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, rozwijanie kompetencji społecznych itp. Ukończyła również trzystopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej, szkolenie z Metody Floortime oraz Growth trough Play System. Swoje ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Szkole Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem, pracując zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak i wczesnoszkolnym, realizowała zajęcia terapeutyczne w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych z dziećmi z autyzmem i mózgowym porażeniem dziecięcym. Prowadziła także zajęcia terapeutyczne z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz dziećmi z zaburzeniami zachowania w Pracowni Wspierania Rozwoju, pracowała również jako terapeuta w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Autyzmem. W dalszym ciągu doskonali swój warsztat terapeutyczny, który wykorzystuje w codziennej pracy. W swojej pracy opiera się m.in. na publikacjach prof. H. Olechnowicz, S. Greenspana, P. A Levine’a, J. Bluestone. Jej zainteresowaniami zawodowymi jest terapia oparta na relacji z dzieckiem, zabawie, terapia rozwojowa, rozumienie  potrzeb dziecka, w tym potrzeby samoregulacji, responsywność. Prowadzi także szkolenia z zakresu Diagnozy i Terapii Ręki.