Muzyka ułatwia kontakt z  własnymi emocjami, ułatwia ekspresję ruchową, uaktywnia obie półkule mózgowe. Stosując muzykę w rehabilitacji oddziałujemy tą formą sztuki, która nie zawiera określonych treści, ale wyzwala nastroje i  pozytywne odczucia. Muzykoterapia, jest jedną z metod, która wykorzystuje muzykę by nawiązać kontakt z dzieckiem. Muzykoterapia grupowa ma szerokie zastosowanie, gdyż z jednej strony pozwala zrelaksować się, a z drugiej motywuje i pobudza do działania.

Główne cele zajęć:

  • integracja grupy: dawanie poczucia radości, satysfakcji ze współtworzenia muzyki w różnych jej formach: wspólny śpiew, wspólne muzykowanie na instrumentach, wspólny taniec, wspólne słuchanie muzyki,
  • rozwijanie komunikacji, nawiązywania bliższych relacji w grupie,
  • nauka współpracy w grupie,
  • rozwijanie naturalnej ekspresji dziecka,
  • nabywanie przez dzieci określonych kompetencji społecznych, tzn.: przestrzegania ustalonych zasad pracy w grupie, akceptacji i poszanowania drugiej osoby, empatyczności, asertywności, komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.

 

Muzykoterapia jest częścią bloku zajęć terapeutycznych. Zajęcia mają swoje określone miejsce, czas, kolejność poszczególnych etapów. Dzieci mogą przewidzieć co będzie dalej. Daje to poczucie bezpieczeństwa. Efektem terapii jest socjalizacja dzieci. Dzieci uczą się tolerować w swoim otoczeniu innych, interesują się pozostałymi członkami grupy. Uczestnicy potrafią włączyć się do wspólnych zabaw, naśladować gesty, wspólnie muzykować.

Terapia ogranicza ataki agresji, złości, stereotypii. U dzieci poprawia się koordynacja słuchowo-ruchowa. Ruchy stają się celowe i precyzyjne. Czas koncentracji uwagi na określonej czynności wydłuża się. Dzieci uczą się skupiać uwagę na kluczowych bodźcach, tak by wykonać zadanie.

Muzykoterapia jest częścią bloku zajęć terapeutycznych. Zajęcia mają swoje określone miejsce, czas, kolejność poszczególnych etapów. Dzieci mogą przewidzieć co będzie dalej. Daje to poczucie bezpieczeństwa. Efektem terapii jest socjalizacja dzieci. Dzieci uczą się tolerować w swoim otoczeniu innych, interesują się pozostałymi członkami grupy. Uczestnicy potrafią włączyć się do wspólnych zabaw, naśladować gesty, wspólnie muzykować.

Terapia ogranicza ataki agresji, złości, stereotypii. U dzieci poprawia się koordynacja słuchowo-ruchowa. Ruchy stają się celowe i precyzyjne. Czas koncentracji uwagi na określonej czynności wydłuża się. Dzieci uczą się skupiać uwagę na kluczowych bodźcach, tak by wykonać zadanie.

Dla kogo muzykoterapia?

dzieci ze spektrum autyzmu,
– dzieci z Zespołem Aspergera,
– dzieci, które przejawiają agresywne zachowania,
– dzieci przejawiających trudności w kontroli emocji,
– dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
– dzieci nieśmiałych, skrytych,
– dzieci, które nie radzą sobie ze stresem,
– dzieci przejawiających trudności szkolne,
– dzieci niepełnosprawnych ruchowo,
– dzieci odczuwających przewlekły ból (muzyka łagodzi napięcia).

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas