Do Punktu Przedszkolnego Pro-Integris przyjmujemy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół Aspergera) lub niepełnosprawność sprzężoną oraz opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Przedszkolaki Pro-Integris uczęszczają do przedszkola w godzinach 8.00 – 14.00. W ciągu 6 godzin realizują one program zgodnie z wymogami Ministra Edukacji Narodowej, uczestniczą w terapii indywidualnej i grupowej, zabawie i integracji z innymi dziećmi.

Dodatkowo dzieci uczęszczające do przedszkola realizują zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) w ilości 8 zajęć w miesiącu. Zajęcia w ramach WWR rozpoczynają się o godz. 14.00.

Na początku każdego roku przedszkolnego (lub w momencie dołączenia dziecka do przedszkola), wszystkie dzieci objęte są diagnozą, na którą składają się: wyniki badania Profilem Psychoedukacyjnym E. Schoplera (PEP-R) oraz Protokołem obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2, obserwacja kliniczna i swobodna funkcjonowania dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej, komunikacji i mowy, motoryki małej oraz sprawności dziecka a także zdolności do samoregulacji, wywiad z rodzicami, informacji zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego a także posiadanej dokumentacji medycznej. Na podstawie wyników diagnozy zespół specjalistów (w skład, którego wchodzi psycholog, pedagog, neurologopeda oraz terapeuta integracji sensorycznej) tworzy dla dziecka Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET).

Na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ustalane są priorytety pracy z uczniem oraz dopasowywany jest sposób i rodzaj prowadzonych zajęć. Cele, które realizujemy podczas pracy z dzieckiem są modyfikowane w zależności od jego postępów poczynionych w danym obszarze. Zalecenia programu są realizowane na każdych zajęciach, w których bierze udział dziecko. Dla każdego dziecka oprócz IPET-u, który tworzony jest na dany rok, specjaliści tworzą odrębne programy: psychologiczno-pedagogiczny, program logopedyczny, program integracji sensorycznej, program terapii ręki. Tworzone przez nas programy podlegają ewaluacji raz na trzy miesiące, chyba że istnieje potrzeba na wcześniejszą zmianę programu. Zależy nam, aby programy były maksymalnie dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Punkt Przedszkolny Pro-Intergis nie zapewnia wyżywienia. Prosimy rodziców o przynoszenie posiłków we własnym zakresie.

Zadzwoń do nas

+48 663 551 294 lub +48 536 517 740

Odwiedź nas

Napisz do nas