Terapia neurologopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Oddziaływania te mają na celu:

 • korygowanie zaburzeń mowy
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • usprawnianie funkcji pokarmowych
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
 • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
 • stwarzanie możliwości porozumiewania się dzieciom, które nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna).

Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej:

 • logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe),
 • masaż logopedyczny m.in. wg dr E. Stecko,
 • elementy masażu C. Moralesa,
 • elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej,
 • elementy globalnej nauki czytania G. Domana,

 

 • elementy metody werbo – tonalnej,
 • pedagogika zabawy,
 • terapia ręki (usprawnianie pracy ręki, ćwiczenia grafomotoryczne),
 • logorytmika (oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową),
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca (piktogramy, Program językowy Makaton, przedmioty rzeczywiste, obrazek),
 • elementy integracji sensorycznej.

Metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego podopiecznego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Dla kogo:

 • osób posiadających wady wymowy,
 • dzieci dyslektycznych i zagrożonych dysleksją,
 • dzieci zagrożonych autyzmem oraz posiadających zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • dzieci z zespołem Aspergera,
 • dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,
 • dzieci posiadających zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego: nieprawidłową budowę języka (zbyt krótkie wędzidełko językowe), zniekształcenia zgryzu, anomalie zębowe;
 • dzieci z alalią,
 • dzieci z afazją dziecięcą,
 • dzieci z porażeniem mózgowym,
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • dzieci z zespołem Downa,
 • dzieci z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym),
 • dzieci dwujęzycznych,
 • dzieci jąkających się
 • dzieci wymagających wczesnej stymulacji logopedycznej,
 • dzieci chcących nauczyć się czytać oraz poprawić jakość funkcji poznawczych,
 • osób dorosłych dotkniętych afazją,
 • osób dorosłych chcących poprawić jakość swojej wymowy.

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas