W Punkcie Przedszkolnym PRO-INTEGRIS oferujemy naszym dzieciom szeroki wachlarz zajęć, tak aby zapewnić im możliwość harmonijnego rozwoju i stymulacji.

Nasze przedszkolaki codziennie uczestniczą:

w zajęciach indywidualnych, takich jak:

 • terapia psychologiczno-pedagogiczna,
 • terapia neurologopedyczna,
 • terapia integracji sensorycznej (SI),
 • terapia ręki,
 • hipoterapia,
 • komunikacja alternatywna (w razie potrzeby),
 • terapia karmienia (w razie potrzeby),

oraz w zajęciach grupowych:

 • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne,
 • muzykoterapia,
 • dogoterapia,
 • terapia zabawy,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • trening umiejętności społecznych (TUS),
 • arteterapia,
 • piłka nożna,
 • logorytmika,
 • zajęcia metodą Gordona.

 

Podczas każdego dnia przedszkolnego realizowane są również elementy innych metod, m.in. takich jak: Program Aktywności M. Ch. Knill, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, relaksacja, bajkoterapia, gimnastyka twórcza C. Orffa i R. Labana, Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, Gimnastyka Mózgu P. Dennisona, Pedagogika Zabawy, Czytanie globalne G. Domana, Odimienna Metoda Nauki Czytania I. Majchrzak, Metoda symultaniczno- sekwencyjna J. Cieszyńskiej, Metoda aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss. Metody te świetnie wspomagają proces terapeutyczny, ale również uzupełniają podstawę naszej codziennej pracy. W ramach TUSów dzieci odwiedzają różne placówki i miejsca, m.in. takie jak: poczta, zoo, restauracja, lodziarnia, okoliczne parki, biblioteka (w której posiadają własne karty biblioteczne i regularnie wypożyczają książki:)), biorą udział w warsztatach realizowanych w Pałacu Młodzieży, jeżdżą komunikacją miejską.

Ponadto nasi specjaliści prowadzą wewnętrzne projekty, które prowadzą we wszystkich grupach, takie jak np. program muzyczny czy program sensoryczny.

Metody jakimi pracujemy

Nasze przedszkolaki objęte są całościową i komplementarną terapią rozwojową, co oznacza, że kładziemy duży nacisk na stymulowanie dziecka w poszczególnych obszarach rozwojowych. Naszym celem jest dobranie takich oddziaływań terapeutycznych oraz stworzenie takiego programu, aby umożliwić dziecku przejście przez poszczególne etapy typowe dla prawidłowego rozwoju. Zajęcia indywidualne i grupowe, odbywające się codziennie pozwalają dzieciom na doświadczenie własnych możliwości i potrzeb. W pracy z dziećmi bazujemy na wielu metodach terapeutycznych oraz ich elementach tak, aby terapia dziecka była jak najbardziej skuteczna i efektywna. Działamy w duchu relacji i bliskości. Poprzez akceptację i zrozumienie tworzymy przestrzeń dla bliskich relacji, które są fundamentem rozwoju każdego dziecka. 

Stosujemy metody niedyrektywne takie jak Floortime/DIR, Growth through Play System (GPS). Naszym priorytetem jest doprowadzenie do takiej poprawy funkcjonowania dziecka, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w środowisku społecznym. Aby tak się stało, dziecko musi przede wszystkim czuć się zrozumiane, akceptowane i kochane.

Bardzo ważna jest dla nas współpraca z rodziną dziecka, ponieważ tylko tak wielowymiarowe oddziaływania sprawią, że dziecko szybciej i efektywniej zdobędzie nowe umiejętności. Dziecko jest elementem systemu rodzinnego, dopiero gdy wsparciem obejmujemy całą rodzinę widzimy największe efekty terapii.

W ramach prowadzonej terapii uczymy dzieci współpracy, prawidłowego kontaktu wzrokowego, radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami, uczymy komunikowania próśb i potrzeb. Duży nacisk kładziemy również na wspieranie rozwoju poznawczego dziecka, usprawnianie motoryki małej i dużej, samoobsługi, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz stymulację polisensoryczną. Wspieramy rozwój mowy, rozumienie społeczne i nabywanie umiejętności społecznych, naśladowanie oraz umiejętność zabawy. Umiejętności te stymulujemy nie tylko podczas zajęć indywidualnych, wykorzystujemy każdą chwilę i sytuację, aby ćwiczyć wybrane umiejętności. Wychodzimy z założenia, że dziecko najlepiej uczy się w konkretnej sytuacji, a nie tylko przy stoliku. Bardzo ważne jest dla nas, aby maksymalnie rozwijać elastyczność oraz spontaniczność dziecka, dlatego na każdym kroku tworzymy różne sytuacje, tak aby dziecko mogło ćwiczyć daną umiejętność w różnych warunkach i z różnymi osobami.

Dążymy do tego, aby dzieci potrafiły nie tylko współpracować, ale również aby były samodzielne, szukały twórczych rozwiązań. Pielęgnujemy wrodzoną ciekawość i otwartość dziecka.  Jeśli jest ona jeszcze nieodkryta, robimy wszystko co w naszej mocy, aby rozbudzić w dziecku motywację wewnętrzną. Wiemy, że to ona jest motorem prawidłowego rozwoju. Nie zmuszamy dziecka do niczego, nie uczymy na „siłę” danej umiejętności, to my sami jesteśmy maksymalnie kreatywni, tak by zaciekawić dziecko. Szanujemy dziecko, dajemy mu czas – oferując atrakcyjne środowisko oraz tworząc masę pomocy edukacyjnych, zachęcamy dziecko do wspólnej zabawy. Akceptujemy jego odmowę, dajemy przestrzeń na wszystkie emocje. Cieszymy się z każdego sukcesu dziecka, celebrujemy go, ale również dajemy wsparcie i spokój podczas trudnych sytuacji. Jako terapeuci – sami poszerzamy nasz wgląd w siebie, rozwijamy swoją samoświadomość, bo tylko wtedy możemy być uważnymi obserwatorami wewnętrznego świata dziecka, poprzez swoją samoregulację pomagamy dziecku również się wyregulować.

Budujemy naszą społeczność w atmosferze akceptacji, życzliwości, otwartości i wzajemnej współpracy. Razem z dzieckiem wspinamy się po drabinie jego rozwoju, wykorzystując jego naturalną ciekawość. Dbamy, aby podczas codziennych zajęć dzieciom towarzyszyły uśmiech i satysfakcja z odkrywania i doświadczania świata. Cieszymy się, że możemy być uczestnikami tak fascynującego procesu, jakim jest indywidualny rozwój każdego dziecka.

Terapeuci prowadzący zajęcia posiadają duże doświadczenie i przygotowanie w zakresie różnych metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Chcesz nas poznać? Będzie nam bardzo miło 🙂

Opis zajęć znajdziecie Państwo w zakładce TERAPIA.

Zadzwoń do nas

+48 663 551 294 lub +48 536 517 740

Odwiedź nas

Napisz do nas