Dogoterapia jest formą terapii wspomagającej leczenie oraz rehabilitację przy udziale specjalnie wyszkolonego psa i jego przewodnika. Dogoterapia ma na celu poprawę zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego. Pozwala dziecku otworzyć się na terapeutę i nawiązać z nim dobry kontakt, dzięki czemu terapia staje się przyjemniejsza i bardziej skuteczna. Zajęcia z udziałem psów wyzwalają w dzieciach dużo pozytywnych uczuć i dobrych emocji, motywują do podejmowania działań i samodzielnego wychodzenia z inicjatywą.

Ćwiczenia korekcyjne z psem mają różny charakter, m.in.: przytulanie się, wyprowadzanie psa na spacer, rozmowa i wydawanie komend, malowanie oraz naśladowanie psa. Ćwiczenia są dostosowane do dziecka, psa i otoczenia.

Pies działa niejako jak katalizator, ale sam pies to za mało – jak wykazały badania, sam kontakt dziecka z autyzmem z psem nie przynosi efektów terapeutycznych i może być odbierany przez dziecko jako presja ze strony otoczenia. Badania dowodzą, że dopiero połączenie oddziaływania dziecko-pies i dziecko-terapeuta jest kluczowe do osiągnięcia rezultatów. Terapeuta pełni dla dziecka rolę przewodnika, który naucza, jak się komunikować i bawić z psem.

Terapia z czworonożnym pomocnikiem ma na celu:

 • Nawiązanie i pogłębienie więzi oraz kontaktu z psem.
 • Podejmowanie różnych form działań ruchowych w obecności psa i w kontakcie z nim.
 • Akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu.
 • Naukę relaksacji w obecności psa.
 • Umożliwienie dziecku wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy psie.
 • Koncentrację uwagi.
 • Pobudzanie zmysłów: dotyku, węchu, słuchu, wzroku.
 • Kształtowanie pozytywnych emocji dziecka.
 • Rozpoznawanie części ciała człowieka oraz psa.
 • Przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem.
 • Rozwijanie mowy, nazywanie własnych emocji oraz wzbogacanie słownictwa.

Dla kogo dogoterapia?

 • dzieci ze spektrum autyzmu,
 • dzieci, które przejawiają agresywne zachowania,
 • dzieci przejawiających trudności w kontroli emocji,
 • dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
 • dzieci nieśmiałych, skrytych,
 • dzieci, które nie radzą sobie ze stresem,
 • dzieci przejawiających trudności szkolne,
 • dzieci niepełnosprawnych ruchowo,
 • dzieci, które boją się psów,
 • dzieci odczuwających przewlekły ból (kontakt ze zwierzęciem łagodzi napięcia).

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas