Szkoła Jedzenia Tadek Niejadek Pro-Integris w Bydgoszczy to indywidualny program terapii stworzony przez zespół specjalistów Pro-Integris dla tych dzieci, które przejawiają trudności w jedzeniu doustnym.

W Szkole Jedzenia Tadek Niejadek Pro-Integris prowadzimy indywidualne konsultacje i zajęcia terapeutyczne stymulujące, kształcące i wspomagające kompetencje jedzenia. Zespół terapeutów, w którym znajduje się neurologopeda, psycholog, terapeuta SI, fizjoterapeuta, pedagog tworzą indywidualne programy aktywności i terapii stymulujących rozwój funkcji pokarmowych.

Szkoła Jedzenia Tadek Niejadek Pro-Integris to owoc wieloletnich doświadczeń osobistych i terapeutycznych zespołu Pro-Integris.

Zakres usług:

W zależności od indywidualnych potrzeb i wskazań proponujemy następujące rodzaje terapii i zajęć:

 

 • diagnoza i terapia dzieci z wybiórczością pokarmową w ujęciu sensomotorycznym, – diagnoza i terapia neofobii żywieniowej,
 • nauka picia i jedzenia doustnego dzieci z sondami i systemem PEG,
 • nauka żywienia doustnego dzieci z rozszczepem wargi i/ lub podniebienia,
 • nauka odgryzania, gryzienia, żucia i połykania, nauka picia,
 • terapia nadmiernego ślinienia,
 • terapia nieprawidłowości dotyczących sfery i funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmów i napojów,
 • wczesna interwencja logopedyczna,
 • karmienie terapeutyczne,
 • diagnoza, terapia, ogólnorozwojowa opieka nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem w różnym wieku pod kątem karmienia i żywienia,
 • terapia neurologopedyczna wad wymowy i mowy,
 • terapia integracji sensorycznej i terapia bilateralna,
 • terapia psychologiczna i psychoedukacja,
 • terapia pedagogiczna, – wczesne wspomaganie rozwoju,korygowanie nieprawidłowości w zakresie funkcji pokarmowych m.in.
 • infantylny sposób przełykania,
 • integracja odruchów ustno- twarzowych,
 • szeroko pojętą profilaktyka nieprawidłowości w jedzeniu.

 

Szkoła Jedzenia Tadek-Niejadek Pro-Integris oferuje również warsztaty oraz szkolenia. Istnieje również możliwość odbywania zajęć w ramach WWR. 

Promotorką i koordynatorką Szkoły Jedzenia Tadek Niejadek Pro-Integris jest: mgr Natalia Górka-Pik – neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, pedagog specjalny, instruktor emisji głosu, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, terapeuta żywienia, specjalista karmienia terapeutycznego, terapeuta BI. Odbyła kilkadziesiąt kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej. Uczestniczyła w wielu konferencjach logopedycznych jako słuchacz i prelegent. Przez wiele lat organizowała seminaria naukowe, szkolenia i konferencje poświęcone diagnozie i terapii dzieci. Jest autorką artykułów w prasie specjalistycznej z zakresu terapii logopedycznej, dysfagii, jedzenia i integracji sensorycznej, oraz autorką i prowadzącą warsztaty i szkolenia dla logopedów i nauczycieli z neurologopedii, terapii SI, terapii ręki itp.  Od kilku lat pracuje z dziećmi i dorosłymi prowadząc terapię neurologopedyczną, SI, ręki i BI, Biofeedback i wielu innych. Pracuje w szpitalu na oddziale z pacjentami chorymi neurologicznie, oraz placówce edukacyjnej i prywatnym gabinecie. Aktualnie w trakcie zdobywania kolejnych specjalizacji zawodowych w zakresie logopedii i neuroterapii.

Centrum Terapii i Rozwoju Pro-Integris Szkoła Jedzenia Tadek-Niejadek Pro-Integris ul. Jana Ostroroga 4a 85-349 Bydgoszcz ul. Jana Ostroroga 40 85-330 Bydgoszcz
(UWAGA: proszę pytać o lokalizację umówionych zajęć)
Telefon: 604 29 29 81
Fb: https://www.facebook.com/szkolajedzeniatadekniejadek/

Zadzwoń do nas

+48 8663 551 294 lub +48 536 517 740

Odwiedź nas

Napisz do nas