Dzieci z autyzmem bardzo często mają duże trudności z wyobrażeniem, a także odczuwaniem własnego ciała, z czuciem głębokim, z poczuciem swojego ciała w przestrzeni, a także w odczuwaniu swojego ciała w relacji z innymi osobami. Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzone w małych grupach wykazują się wysoką skutecznością w usprawnianiu świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Terapia ta opiera się na współgraniu rozwoju psychicznego i ruchowego. Jest również niewerbalnym treningiem interpersonalnym. Główną ideą tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego i terapią zaburzeń tego rozwoju.

Udział w ćwiczeniach ma na celu:

 • stworzenie dziecku możliwości poznania własnego ciała,
 • rozwijanie somatognozji, czucia głębokiego,
 • usprawnienia motoryki,
 • rozwijanie poczucia swojej siły,
 • wyrobienie koncentracji uwagi,
 • osiąganie wzajemnego zaufania przez „opiekę” nad współćwiczącym, a także oddanie się samemu pod opiekę partnera.
 • odczuwanie radości ze wspólnej zabawy,
 • integracje z grupą,
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu z drugą osobą,
 • poprawę kontaktu wzrokowego,

Dzięki tym ćwiczeniom, dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia. Stają się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Zwiększa się ich poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, które jest fundamentem każdej terapii. Metoda ta wspomaga również rozwój emocjonalny. Kształtuje pozytywne relacje z otoczeniem, partnerem podczas zajęć oraz całą grupą.

Dla kogo zajęcia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne?

 • dzieci ze spektrum autyzmu,
 • dzieci z Zespołem Aspergera,
 • dzieci, przejawiających trudności w rozumieniu schematu własnego ciała, rozumienia zależności występujących w otaczającej go przestrzeni, 
 • dzieci, które przejawiają agresywne zachowania,
 • dzieci przejawiających trudności w kontroli emocji,
 • dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
 • dzieci nieśmiałych, skrytych, mających trudności w relacjach z innymi osobami,
 • dzieci, które nie radzą sobie ze stresem,
 • dzieci przejawiających trudności szkolne,
 • dzieci niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie.

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas