Czym jest autyzm?

Wokół autyzmu narosło wiele mitów, a wiedza na temat tego rodzaju zaburzeń jest ciągle niska. Sprawy nie ułatwia fakt, że spektrum zaburzeń nie posiada jednego i tego samego wzorca, a osoba, która się z nim zmaga może mieć różne objawy oraz dysfunkcje. Dzieci, których dolegliwość dotyczy wykazują się jednak na ogół trudnościami poznawczymi oraz innym postrzeganiem świata niż ich rówieśnicy. Stąd potrzeba nieustannej terapii oraz specjalnie ułożonego programu nauczania, które oferują przeznaczone do tego celu placówki, takie jak nasze przedszkole dla dzieci z autyzmem. Nasza wykwalifikowana i doświadczona kadra czuwa nad prawidłowym rozwojem maluchów dotkniętych spektrum zaburzeń autyzmu, każdego dnia monitorując postępy małych podopiecznych.

Czym jest autyzm?

Szacuje się, że autyzm dotyka 1 na 100 dzieci. Po raz pierwszy zaburzenie zostało zdiagnozowane i opisane w roku 1943. Dzisiaj, wiele lat po stwierdzeniu istnienia zaburzeń, na temat tego rodzaju zaburzeń wiadomo o wiele więcej, jednak zagadką ciągle pozostaje jego przyczyna. Natura samego autyzmu manifestuje się na różny sposób i często ma indywidualny przebieg, ale zawsze dotyczy deficytów w obszarze nawiązywania relacji z innymi osobami, prawidłowego porozumiewania się z otoczeniem, zaburzeń poznawczych oraz pewnej sztywności zachowań. Pierwsze symptomy nieprawidłowośc można zaobserwować już u maluchów, które nie ukończyły 3. roku życia. Rozpoznanie na wczesnym etapie umożliwia podjęcie kroków, które pomogą dziecku funkcjonować w otaczającym świecie. Temu służy terapia, którą prowadzą opiekunowie w przedszkolach takich, jak nasze.

Przedszkole terapeutyczne

Nasza placówka edukacyjno-terapeutyczna dla dzieci ze spektrum zaburzeń autyzmu posiada wykwalifikowaną kadrę, która troszczy się o małych wychowanków. Oprócz realizacji podstawy programowej, w przedszkolu nasi podopieczni przechodzą każdego dnia intensywną terapię, której celem jest pokonywanie różnych trudności rozwojowych. Dzieci, które do nas uczęszczają uczone są prawidłowych zachowań oraz komunikacji. Poprzez stworzenie bezpiecznych warunków w naszym przedszkolu, maluchy mają szanse na lepszy rozwój emocjonalny oraz indywidualne podejście.