Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mają trudności z przetwarzaniem danych sensorycznych. Rozwój dzieci uzależniony jest od tego jak rozwijają się zmysły: dotyku, równowagi, propriocepcji, wzroku, smaku, słuchu oraz powonienia. Skutkiem słabej integracji sensorycznej są problemy w codziennym funkcjonowaniu, zarówno w domu, jak i przedszkolu. Objawiają się one w trudnościach w spostrzeganiu, aktywnościach ruchowych, zachowaniach społecznych, uczeniu się, zadaniach wymagających precyzyjnych ruchów. Zachowania związane z zaburzeniami integracji sensorycznej często są niezrozumiałe dla otoczenia.

Głównym celem prowadzonej terapii jest wytworzenie u dziecka tolerancji na pochodzące z zewnątrz bodźce poprzez oddziaływanie na zaburzone sfery. Terapeuta zmienia rodzaj oraz częstotliwość działania bodźców jednocześnie obserwując reakcje dziecka. 

Podczas terapii dziecko jest zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności, które będą wyzwalać i prowokować odpowiednie, skuteczne reakcje na bodźce sensoryczne. Stopień trudności tych aktywności stopniowo wzrasta tak, by uzyskać od dziecka bardziej zorganizowane i zaawansowane reakcje. Preferowane są ukierunkowane zabawy i aktywności swobodnie wykonywane przez dzieci, wyzwalające automatyczne reakcje sensoryczne, aniżeli instruowane, narzucone i ćwiczone konkretne reakcje na bodźce. Terapia integracji sensorycznej jest wielokierunkowa i prowadzona przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

 

Najczęściej spotykanymi dysfunkcjami integracji sensorycznej są: nadwrażliwość (obronność) dotykowa związana z wygórowaną reakcją na bodźce, nadwrażliwość oralna dotycząca okolic buzi, dyspraksja polegająca na trudnościach z zaplanowaniem i wykonaniem czynności ruchowych czy niepewność grawitacyjna, której cechą charakterystyczną jest lęk przed zmianą pozycji ciała.

Dla kogo terapia SI? Przykłady zachowań związanych z nieprawidłowościami SI. Dziecko:

Zachowania związane z zaburzeniami integracji sensorycznej często są niezrozumiałe dla otoczenia. Ze względu na to, że mogą dotyczyć różnych obszarów rozwoju dziecka, niekiedy trudno je właściwie zdiagnozować i rozpoznać, tym bardziej, że część z symptomów wyklucza się wzajemnie. Do kategorii takich zachowań można zaliczyć nadmierną nadpobudliwość bądź nadmierną opieszałość dziecka.

Wśród innych sygnałów, które mogą świadczyć, że mamy do czynienia z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą należeć problemy z samodzielnym ubieraniem, jedzeniem, sznurowaniem butów czy utrzymaniem równowagi i głowy w pozycji pionowej. Oprócz kłopotów z szeroko pojętą koordynacją ruchową, dzieci z autyzmem równie często wykazują deficyty w sferze emocjonalnej, co może objawiać się nadmierną płaczliwością, impulsywnością, przewrażliwieniem czy upartością.

Dzieci cierpiące na zaburzenie równie często będą przejawiały lęk przed upadkiem i wysokością, nie będą w stanie skoncentrować się przez dłuższą chwilę na jednej czynności oraz będą mieć trudności z wykonywaniem manualnych prac, takich jak cięcie nożyczkami czy malowanie i rysowanie. Podobnie może być z czytaniem i pisaniem, które rówieśnicy opanują zazwyczaj szybciej niż maluch ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas