Zajęcia prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki prof. Eliasa E. Gordona. Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Podczas zajęć dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę – improwizować ją – w pierwszej kolejności za pomocą swego najcenniejszego instrumentu, jakim jest głos. Ponadto nasze dziecko uczy się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu.

Na zajęciach wzbogacany jest słownik słuchowy dziecka, rozwijana wrażliwość słuchowa, kształtowany głos, doskonalone umiejętności śpiewania, podejmowania różnych działań, współdziałania z innymi, naśladowania i wywoływania reakcji ruchowych. Faktem jest bowiem, że dziecko, które od pierwszych miesięcy swojego życia ma kontakt z muzyką, pełniej się rozwija, szybciej reaguje na bodźce zewnętrzne i ma lepszy kontakt ze światem.

Cel zajęć:

 • rozwój zdolności muzycznych i kształcenie języka muzycznego małego dziecka,
 • wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • rozwój poczucia rytmu,
 • pobudzenie zdolność komunikowania się z innymi,
 • rozwój wrażliwości słuchowej,
 • rozwijanie głosu, doskonalenie umiejętności śpiewania.

Dla kogo zajęcia z Metody Gordona?

 • dzieci ze spektrum autyzmu,
 • dzieci z Zespołem Aspergera,
 • dzieci, przejawiających trudności w rozumieniu schematu własnego ciała, rozumienia zależności występujących w otaczającej go przestrzeni, 
 • dzieci, które przejawiają agresywne zachowania,
 • dzieci przejawiających trudności w kontroli emocji,
 • dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
 • dzieci nieśmiałych, skrytych, mających trudności w relacjach z innymi osobami,
 • dzieci, które nie radzą sobie ze stresem,
 • dzieci niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie,
 • dzieci odczuwających przewlekły ból (muzyka łagodzi napięcia).

Zadzwoń do nas

+48 883 077 969 lub +48 530 406 872

Odwiedź nas

Napisz do nas